כל המשפחות המטופלות בפרויקט תנופה בקהילה הינן משפחות רווחה המופנות אלינו דרך לשכות הרווחה האזוריות. ביניהם עולים חדשים, משפחות חד הוריות, קשישים, נפגעי טרור ובעלי מוגבלויות.

משפחות אלו, לצד סיוע סוציאלי, זקוקות לשיקום מרחב מחייתן שנמצא במצב קשה ואין באפשרותן לעזור לעצמן.

 נכון להיום, לא קיימת תוכנית ממשלתית או עירונית המספקת מענה לצורך בסיסי קיומי זה.

עמותת לבנות ולהיבנות, באמצעות פרויקט תנופה בקהילה, היא היחידה בארץ שמספקת מענה מעשי מקצועי ומובנה לשיפוץ בתי נזקקים.

תנופה בקהילה שולחת אנשי מקצוע ומתנדבים לבתים ומשפחות שאין להם כתובת אחרת ומעניקה

סיוע והכוונה מעשית לקראת התחדשות.