• עמידר
 • מנהל קהילתי יובלים
 • ג’יונט ישראל
 • בית כנסת הצבי
 • מרפאה המומחים מוריה
 • משפחה אחת
 • מט”י צפון הגליל
 • נשר מפעלי מלט
 • הקדש וינוגרד
 • שאנן עבור בית שמש
 • פרויקט חוסן קהילתי של פאלם ביץ’
 • אופיר אופטרוניקה
 • איתוראן
 • קרן שורש
 • דור אלון
 • הריבוע הכחול
 • עיריית צפת
 • נשר מפעלי מלט
 • קרן עזבונות של משרד העבודה והרווחה
 • עיריית בית שמש
 • יד הנדיב
 • רולן בע”מ
 • עובדי חברת החשמל
 • עמותת עידן
 • עיריית ירושלים
 • The UJA Federation of New York
 • the Jewish Federation of Palm Beach County
 • Help Jews Home – Norway
 • The Harry Kramer Foundation
 • The Abe Stern Family Foundation
 • The Abraham and Sonia Rochlin Foundation
 • The Ahavath Torah congregation – NJ
 • East Hill Synagogue – NJ
 • Congregation Tiferes Yisroel – Baltimore
 • Life Skills Institute
 • Heshy and Eve Feldman
 • Wisch Family Fund
 • JSC Help and Support Israel
 • Southhampton Holding Ltd
 • Check Point Israel
 • The Grace – Resenberg Foundation
 • Help Jews Home
 • UIA Canada
 • Greater Portland Federation
 • Edwards Life Sciences
 • The Glencore Foundation
 • The Sobell Foundation
 • Repair The World